אודות האגודה

לחידוש חברות באגודה (לא לשכוח להזדהות ב'איזור האישי') לחץ כאן

חזון האגודה:

חזון חברי אגודת קלינאי התקשורת הישראלית הוא להוות גוף מוביל, מייצג, מדריך ומחנך ידע מקצועי רחב ועדכני בתחום עיסוקם לקהילת קלינאי התקשורת בישראל, ליזום ולקיים שיתופי פעולה עם מגוון קהילות מקצועיות, חברתיות, קליניות וציבוריות.

אנו, חברי האגודה חותרים למצוינות ויושרה מקצועית ואתית, עם מחויבות מלאה לשמירה על האינטרסים של המטופלים[1] שלהם: תינוקות, ילדים, בוגרים ומבוגרים בעלי קשיים/לקויות בתחומי: השמיעה, התקשורת, השפה, הדיבור, הבליעה והאכילה. בתוך כך, אנו שואפים להיות בעלי השפעה מרבית בכל הקשור לאינטרסים ולחופש העיסוק של קלינאי תקשורת.

העקרונות:

1. האגודה תהיה פתוחה לקלינאי תקשורת אשר סיימו את הכשרתם כחוק, עמדו בבחינות משרד הבריאות ועבדו במשך שנה בהדרכת קלינאי תקשורת מדריך/כה.

2. האגודה תשקוד על העמקת הידע המקצועי, העיוני והמעשי של קלינאי התקשורת.

3. האגודה תחתור לשיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים המכשירים קלינאי תקשורת לשם פיתוח מקצוע ההפרעות בתקשורת והמחקר בתחום.

4. האגודה תיזום ותקיים שיתופי פעולה בין קלינאי התקשורת ובין מקצועות הבריאות האחרים בארץ, לרבות מוסדות, ארגונים וגופים מתאימים.

5. האגודה תשקוד על יישום העקרונות המקצועיים והאתיים בעבודתם של קלינאי התקשורת על פי ערכי הקוד האתי של האגודה.

המטרות:

1. להוות את הגוף הגדול, המוביל והמייצג של קלינאי התקשורת בארץ.

2. לפתח ולהעמיק את האיכות והרמה המקצועית של קלינאי התקשורת על ידי פיתוח וקיום קורסים, סדנאות, ימי עיון, קבוצות ענין ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

3. לנסח, להפיץ ולקיים את כללי האתיקה והיושרה המקצועית של קלינאי התקשורת.

4. לשמור על חופש העיסוק של קלינאי התקשורת.

5. לפעול למען חיזוק מעמדם ותדמיתם של קלינאי התקשורת ומקצוע ההפרעות בתקשורת בישראל, וליזום תיקוני חקיקה, כתיבת נהלים ותקנות בהתאם למטרה זו.

6. לחזק את הקשר בין האגודה, כמייצגת את ציבור קלינאי התקשורת, לבין גופים מתחומי האקדמיה, הממשל, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים.

7. לפעול לקידום ועידוד מחקרים קליניים בתחום מקצוע ההפרעות בתקשורת.

עקרונות מקצועיים של קלינאי התקשורת:

• שמירה על הקוד האתי

• המטופל תמיד במרכז – Client Centered

• מחויבות לשמירה על צרכי המטופל

• אחריות מקצועית להתקדמות הטיפול/ההתערבות

המקצועיות של קלינאי התקשורת מעוגנת בידע רחב ועדכני המאפשר:

• אבחון וזיהוי, במידת האפשר, של הגורמים לסיבות ולקשיים/ליקויים.

• בחירת גישה טיפולית ובניית תכנית טיפולית/שיקומית מותאמת למטופל המתבססת על – (Evidence based practice (EBP ו/או (Practice based Evidence (PBE – עבודה קלינית מתועדת. המטרות נגזרות גם מידע תאורטי מחקרי וגם מניסיון קליני. הסתמכות על גישות התערבות המקובלות בתחום והמתאימות לצרכים וליכולות של המטופל.

• ליווי המטופל במשך כל התהליך הטיפולי/השיקומי, (פרטני או קבוצתי בהתאם לנדרש) ושמירה במידת האפשר על רצף טיפולי מתחילת התהליך ועד סיום הקשר הטיפולי, בהתאם לצורכי המטופל ולטיפול המתאים.

• אחריות לקיום תקשורת אפקטיבית עם המטופל, תוך הקפדה על פתיחות, הגינות ויחסי אמון.

• שמירה על כבוד המטופל, כבודם של עמיתים למקצוע ובעלי מקצועות אחרים.

• עבודה בצוות רב מקצועי בהתאם לתנאים, למסגרת הטיפולית/שיקומית ולצורכי המטופל.

מידע נוסף באתר האגודה: ishla.org.il

[1] המילה מטופל מתייחסת אל המטופל ומשפחתו או המטופל לבדו בהתאם לנדרש.

תפריט נגישות